Avstängda toaletter

Information om toaletterna Efter att vi redan i höstas haft besök av leverantöreren av toaletterna, har vi blivit rekommenderade ett antal åtgärder, vilka samtliga är genomförda. Det som inträffat är att den ekologiska förmultningsprocessen inte fungerat. Finns flera bakomliggande orsaker, men ett är att vi hade rekordmånga besökare som använde toaletterna under förra sommaren. Vi […]

Härsö inför säsong

Inför säsongen 2021 har styrelsen planera in följande arbeten och aktiviteter. Datum och aktivitet preliminära, beroende på väder och pandemi. Söndag 25 APR                                     Planeringsbesök inför säsong, genomförs av representanter från styrelsen Onsdag 4 MAJ                                     Kl 13-17  Arbetspass, […]

Årsmöte

NFBK´s årsmöte kommer att genomföras digitalt torsdag 25 mars kl 18.30. Kallelse kommer att skickas ut 8 mars via mail. Läs fullständig kallelse samt hur mötet genomförs, samt ta del av samtliga dokument på NFBK´s hemsida. Där finns även information om hur man anmäler sitt deltagande till årsmötet. använd denna länk då sidan är dold […]

Toaletterna avstängda

Toaletterna är avstängda för säsongen. Detta beror på att vår hamn denna sommar haft ett stort antal besökare, vilket medfört att förmultningsprocessen i våra miljöcertifierade toaletter inte hinner med. Vi ser nu över om något är fel, samt vilka eventuella åtgärder som kan vidtas för framtiden.

Inför sommarens besök på Härsö

Sedan 50-talet har Nacka Förenade Båtklubbar, NFBK, haft ett arrendeavtal med Erstaviks fideikommiss, som ger våra medlemmar rätt att använda en del av Härsö som klubbhamn. Kostnaderna för arrende, drift och förvaltning täcks av den avgift som respektive medlemsklubb betalar per medlem. Bryggor, bastu, toaletter och allt som finns i vår klubbhamn har byggts upp […]

Avtal med Tyresöklubbarna har upphört

Det avtal som gav rätt till tre båtklubbar från Tyresö rätt att nyttja Härsö under 2018-19,  har nu upphört. Detta innebär att endast de klubbar som är medlemmar i NFBK fritt kan använda vår klubbhamn.

Årsmöte

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes årsmötet den 18 maj och då i form som ett digitalt möte. Styrelsens förslag till budget och förändringar av stadgarna beslutades enhälligt av årsmötet.  Förändringar i styrelsen, ny ledamot Peter Wilhelmsson, Lännersta BK, revisor Erik Westin, Skurusundets BK. Hela NFBK styrelse hittar du här.  

Årsmöte tillsvidare inställt

Det planerade årsmötet den 26 mars är inställt p g a  den pågående pandemin. Styrelsen återkommer med förslag på ny tidpunkt så snart läget har klarnat.