Avtal med Tyresöklubbarna har upphört

Det avtal som gav rätt till tre båtklubbar från Tyresö rätt att nyttja Härsö under 2018-19,  har nu upphört. Detta innebär att endast de klubbar som är medlemmar i NFBK fritt kan använda vår klubbhamn.

Årsmöte

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes årsmötet den 18 maj och då i form som ett digitalt möte. Styrelsens förslag till budget och förändringar av stadgarna beslutades enhälligt av årsmötet.  Förändringar i styrelsen, ny ledamot Peter Wilhelmsson, Lännersta BK, revisor Erik Westin, Skurusundets BK. Hela NFBK styrelse hittar du här.  

Årsmöte tillsvidare inställt

Det planerade årsmötet den 26 mars är inställt p g a  den pågående pandemin. Styrelsen återkommer med förslag på ny tidpunkt så snart läget har klarnat.