NFBK - Klubbhamn

Vår klubbholme

Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145. Totalt finns ca 40-50 platser tillgängliga, hamndjup: 0,5-5 m. Förtöjning: Ankare. Vid nordlig vind är Härsö inte någon lämplig hamn. På samma ö och i viken intill har Ropstens BK sin sommarhamn. 

Frågor & Svar

NFBK arrenderar sedan 50-talet en del av Härsö som klubbhamn för våra våra medlemmar. Med detta följer även en skyldighet att vårda området.

Drift och skötsel
Styrelsen för NFBK ansvarar ytterst för drift och skötsel. Inför varje säsong går styrelsen igenom eventuella åtgärder som behöver genomföras.

Vi medlemmar i båtklubbarna som ingår i Nacka Förenade Båtklubbar, har ett gemensamt ansvar att vårda vår klubbholme. Dels vill vi alla ha en trivsam hamn, dels har vi ett ansvar gentemot Erstavik Fideikommiss som är vår ”hyresvärd.

Vid behov kallar styrelsen, i enlighet med stadgarna,  ut medlemsklubbarna för att göra arbetspass.

Tillsyn under säsong ombesörjs först och främst av våra medlemmar, som vid besök rapporterar eventuella brister, ser till att området är rent och snyggt och ser till att trivsel och ordningsreglerna följs. 

Vart vänder jag mig om jag har frågor om Härsö?
Du kan alltid vända dig till Leif Wågert, som är styrelsens kontaktperson för frågor rörande Härsö.

Vem får besöka Härsö?
En fin och trevlig hamn som ligger i stadens närhet, blir gärna besökt av andra än våra medlemmar, vilket tidvis kan skapa irritation.

I och med att allemansrätten gäller – kan vi inte hindra besökare från att lägga till vid våra bryggor. Men våra egna medlemmar har företräde till bryggorna. Dock har vi ingen direkt ingen möjlighet att ”köra bort” någon.

Det styrelsen nu har infört är en tydlig skyltning som beskriver att hamnen och bryggorna tillhör våra medlemmar, men att man i mån av plats och mot avgift får lägga till tillfälligt (en natt).

Som medlem kan Du alltid upplysa besökare om vad som gäller. Det är naturligtvis alltid tillåtet att lägga till i viken utanför bryggorna eller på svaj.

Hitta till Härsö?
Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145. Det kan vara bra att känna till att Ropstens Båtklubb också har en klubbhamn på Härsö i viken bredvid vår hamn. Färdas Du från Stockholm kommer Du först att passera Ropstens BK hamn.

Kan man boka en brygga?
Nej – hamnen ska alltid vara öppen för våra medlemmar. Varken någon medlemsklubb eller utomstående kan boka klubbhamnen.

Sök bidrag för arrangemang på Härsö
Styrelsen i NFBK arrangerar inte några event ute på Härsö (midsommarfirande, kräftskiva eller likande) Respektive medlemsklubb får gärna arrangera olika aktiviteter. För detta kan Din kubb då söka ekonomiskt stöd för de kostnader som detta kan medföra. Kravet är då att arrangemanget måste vara öppet för alla medlemmar.

Partytält

Vårt partytält ska stå på den grund av trä som finns intill grillplatsen vid bastun. P G A Cornoapandemin sätter vi inte upp detta. Men som medlem kan du få tillgång till tältet genom att kontakta Leif Wågert.

Bryggor och tilläggning
I vår hamn finns tre bryggor. Hamndjupet är mellan 0,5 -3 meter.

 • Inre bryggan – ligger som hörs av namnet längst in i viken och är den mest skyddade. Här finns det plats för 10-15 båtar. 
 • Bastubryggan – med plats för 3-5 båtar – passar främst för mindre motorbåtar eftersom det är grunt.
 • Yttre bryggan–  med plats 8-10 båtar. Här ligger du som vill ha kvällssol.

För all tilläggning gäller stäv mot brygga och ankare. Tilläggning långsides är INTE tillåten.

Vid nordliga vindar är dessvärre samtliga bryggor mer eller mindre utsatta.  Vid hård nordlig vind bör man välja en annan hamn.

Vi tilläggning tänker vi på att en del av byggplatserna är rätt så grunda. Därför ska du  som har en båt som inte går så djupt, lägga till din båt där det är grunt. I annat fall riskerar Du att behöva flytta lite senare, eftersom vi alltid hjälper våra klubbkompisar att få plats.

Bada bastu
Grundregeln heter hänsyn!
OBS att Du ska ta med egen ved. Sjövatten får ALDRIG användas på bastuaggregatet. Det finns en tunna regnvatten bakom bastun. Badkläder ska alltid användas vid bastubad.
Efter bastandet ska bastuns städas.

Bastun kan inte bokas.

På försök kommer bastun att vara olåst under perioden maj  – september. Övriga tider krävs nyckel.

Toaletter
NFBK har två miljöcertifierade torrtoaletter. Ta med eget toapapper.

Sopor
Alla sopor ska medtagas från ön. Vi har ingen sophantering.

El och vatten
Det finns ingen el eller dricksvatten.

Eldning och Grillning
Du får grilla på avsedd plats samt på klipphällarna ovanför bryggorna. Ej på brygga.

ABSOLUT FÖRBJUDET ATT GÖRA UPP ELD 

Om eldningsförbud för länet är aviserat, är all grillning förbjuden Härsö

Bad
Det finns en liten badstrand intill bastun. Man kan bada från bryggan vid bastun, men de flesta badar från den egna båten.

Hundar
Koppeltvång gäller alltid för alla hundar och alla tider på året.

Ordningsregler

 • Förtöjning långsides är INTE tillåten.
 • Ingen nöjeskörning med motordrivna jollar/gummibåtar vid bryggorna
 • Förtöj Din båt på ett betryggande sätt.
 • Fendra innan du lägger till
 • Ta emot en tamp och hjälp andra att lägga till och lägga ut
 • Här flyttar vi båten för att göra plats för en till!
 • Bastun får endast användas av medlemmar och besökande som betalt avgift.
 • Eldning är förbjuden. Grillning endast på avsedd plats och ej på brygga.
 • Visa hänsyn till Dina båtgrannar
 • Inga sopor får lämnas på Härsö
 • Hundar ska alltid hållas kopplade – alla tider på året
 • Fiske får endast ske med handredskap
 • Skogen, nedfallna träd etc. tillhör Erstaviks fideikommiss.