Klubbholmen Härsö

Fakta & Regler

Hitta till Härsö
Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145. Det kan vara bra att känna till att Ropstens Båtklubb också har en klubbhamn på Härsö i viken bredvid vår hamn. Färdas du från Stockholm kommer du först att passera Ropstens BK:s hamn.

Drift och skötsel
NFBK arrenderar sedan 50-talet en del av Härsö som klubbhamn för våra våra medlemmar. Med detta följer även en skyldighet att vårda området.

Styrelsen för NFBK ansvarar ytterst för drift och skötsel. Inför varje säsong går styrelsen igenom eventuella åtgärder som behöver genomföras.

Medlemmar i båtklubbarna som ingår i Nacka Förenade Båtklubbar, har ett gemensamt ansvar att vårda vår klubbholme. Dels vill alla ha en trivsam hamn, dels har vi ett ansvar gentemot Erstaviks Fideikommiss som är vår ”hyresvärd”.

Vid behov kallar styrelsen, i enlighet med stadgarna, ut medlemsklubbarna för att göra arbetspass.

Tillsyn under säsong ombesörjs först och främst av våra medlemmar som vid besök rapporterar eventuella brister samt ser till att området är rent och snyggt, och att trivsel och ordningsreglerna följs. 

Vem får besöka Härsö?
En fin och trevlig hamn som ligger i stadens närhet, blir gärna besökt av andra än våra medlemmar, vilket tidvis kan skapa irritation.

Hamnen och bryggorna tillhör våra medlemmar, men övriga besökare får i mån av plats och mot avgift lägga till tillfälligt (en natt).

Som medlem kan Du alltid upplysa besökare om vad som gäller. Det är naturligtvis alltid tillåtet att lägga till i viken utanför bryggorna eller på svaj.

Bryggor och tilläggning
I vår hamn finns tre bryggor. Hamndjupet är mellan 0,5 -3 meter.

 • Inre bryggan – ligger som hörs av namnet längst in i viken och är den mest skyddade. Här finns det plats för 10-15 båtar. 
 • Bastubryggan – med plats för 3-5 båtar – passar främst för mindre motorbåtar eftersom det är grunt.
 • Yttre bryggan–  med plats 8-10 båtar. Här ligger du som vill ha kvällssol.

För all tilläggning gäller stäv mot brygga och ankare. Tilläggning långsides är INTE tillåten.

Vid nordliga vindar är dessvärre samtliga bryggor mer eller mindre utsatta.  Vid hård nordlig vind bör man välja en annan hamn.

Vi tilläggning tänker vi på att en del av byggplatserna är rätt så grunda. Därför ska du  som har en båt som inte går så djupt, lägga till din båt där det är grunt. I annat fall riskerar Du att behöva flytta lite senare, eftersom vi alltid hjälper våra klubbkompisar att få plats.

Kan man boka en brygga?
Nej, hamnen ska alltid vara öppen för våra medlemmar. Varken någon medlemsklubb eller utomstående kan boka klubbhamnen.

Söka bidrag för arrangemang på Härsö
Styrelsen i NFBK arrangerar inte några event ute på Härsö (midsommarfirande, kräftskiva eller likande) Respektive medlemsklubb får gärna arrangera olika aktiviteter. Om arrangemanget är öppet för alla medlemmar kan Din klubb söka ekonomiskt stöd för de kostnader som detta kan medföra.

Bad
Det finns en liten badstrand intill bastun. Man kan bada från bryggan vid bastun, men de flesta badar från den egna båten.

Bastu
Bastun får endast användas av medlemmar och besökande som betalt avgift.

OBS att Du ska ta med egen ved. Sjövatten får ALDRIG användas på bastuaggregatet. Det finns en tunna regnvatten bakom bastun. Badkläder ska alltid användas vid bastubad.

Efter bastandet ska bastuns städas.

Bastun kan inte bokas.

På försök kommer bastun att vara olåst under perioden maj  – september. Övriga tider krävs nyckel.

El och vatten
Det finns varken el eller dricksvatten inom hamnområdet.

Eldning och Grillning
Du får grilla på avsedd plats samt i egen grill på klipphällarna ovanför bryggorna.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT GÖRA UPP ELD PÅ ANNAN PLATS

Om eldningsförbud för länet är aviserat är all grillning förbjuden.

Hundar
Koppeltvång gäller alltid för alla hundar och alla tider på året.

Partytält
Vårt partytält ska stå på den grund av trä som finns intill grillplatsen vid bastun. Som medlem kan du få tillgång till tältet genom att kontakta Leif Wågert.

Sopor
Alla sopor ska medtagas från ön. Vi har ingen sophantering.

Toaletter
NFBK har två miljöcertifierade torrtoaletter. Ta med eget toapapper.

Övriga ordningsregler

 • Ingen nöjeskörning med motordrivna jollar/gummibåtar vid bryggorna
 • Förtöj Din båt på ett betryggande sätt.
 • Fendra innan du lägger till
 • Ta emot en tamp och hjälp andra att lägga till och lägga ut
 • Flytta vid behov båten för att göra plats för en till!
 • Visa hänsyn till Dina båtgrannar
 • Fiske får endast ske med handredskap
 • Skogen, nedfallna träd etc. tillhör Erstaviks fideikommiss.

 

Undrar du något om Härsö

vänder du dig till Leif Wågert, som är styrelsens kontaktperson för frågor rörande Härsö.