Välkommen till

Nacka Förenade Båtklubbar

Nacka Förenade Båtklubbar, NFBK, är en sammanslutning av ideella båtklubbar inom Nacka kommun.

NFBK består av 22 båtklubbar, belägna inom Nacka kommuns gränser, med drygt 2000 medlemmar.
Tillgång till klubbholmen Härsö

NFBK har till uppgift

  • att vara båtklubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer,
  • att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö,
  • att verka för en hållbar och god miljöpolicy,
  • att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen.

NFBK har bl.a

  • etablerat och byggt ut Nacka­klubbarnas gemensamma hamn på Härsö,
  • arrangerat temasammankomster såsom i säkerhets- och miljöfrågor.

Medlemmar i en båtklubb som ingår i NFBK får

  • ta del av de förmåner som en stark organisation innebär,
  • tillgång till medlemsklubbarnas samlade erfarenhet,
  • tillgång, utan extra kostnad, till Härsös faciliteter,
  • möjligheten att påverka kommunens ”båtklimat” genom att aktivt delta i NFBK:s organisation.