Välkommen till

Nacka Förenade Båtklubbar

NFBK är  sammanslutning av ideella båtklubbar i Nacka kommun. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Vet du ...

Vet du att Nacka Förenade Båtklubbar består av inte mindre än 22 båtklubbar av olika storlek och med lite olika verksamheter. Alla är belägna inom Nacka kommuns gränser. Här ser du vilka klubbar det handlar om!

Olika förmåner

Ta del av de förmåner som en stark organisation innebär.

Tillgång till klubbholmen Härsö

Tillgång till Härsö

Tillgång, utan extra kostnad, till Härsös faciliteter. Läs mer om Härsö!

Nyheter

Information från NFBK´s styrelse och nyheter om båtlivet i Nacka hittar Du här.

Några enkla fakta

21

Klubbar

2.100

Medlemmar

Härsö Klubbholme

Härsö är sedan 50-talet NFBK´s klubbholme. Holmen är tillgänglig  för Nackas 21 medlemsklubbar.
Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145.