Information inför kommande årsmöte

Styrelsen har belutat att årsmötet, p g a rådande pandemi,  även detta år genomförs digitalt. Årsmötet genomförs ondag 23 mars. Kallelse och handlingar samt instuktioner, kommer att skickas ut via mail.