Årsmöte

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2022, genomförs 29 mars. Kallelse skickas till respektive klubb via mail.