Avstängda toaletter

Information om toaletterna
Efter att vi redan i höstas haft besök av leverantöreren av toaletterna, har vi blivit rekommenderade ett antal åtgärder, vilka samtliga är genomförda.
Det som inträffat är att den ekologiska förmultningsprocessen inte fungerat. Finns flera bakomliggande orsaker, men ett är att vi hade rekordmånga besökare som använde toaletterna under förra sommaren.
Vi kan nu se att genomförda åtgärder börjat ge resultat, men efter konsultation med leverantören, har vi blivit rekommenderade att låta toaletterna vara stängda i två veckor till. Detta för att problemen från förra säsongen inte ska upprepas.