Härsö inför säsong

Inför säsongen 2021 har styrelsen planera in följande arbeten och aktiviteter.

Datum och aktivitet preliminära, beroende på väder och pandemi.

Söndag 25 APR                                     Planeringsbesök inför säsong, genomförs av representanter från styrelsen

Onsdag 4 MAJ                                     Kl 13-17  Arbetspass, gemensam båttransport kommer att ordnas

Lördag 29 MAJ                                     Kl 10-16 Arbetspass,

Måndag 1 JUN                                      Hamnen öppnar

Söndag 20 SEP                                     Planeringsbesök kommande säsong/stängning av hamnen

Närmare information kring dessa aktiviteter kommer att informeras till respektive medlemsklubb och via hemsidan.