Härsö info 2023

 

Arbetsdag

Lördag 3 juni kallar vi till arbetsdag på Härsö. Vi sätter i gång arbetet kl. 10.00, hinner du inte till dess går det bra att komma lite senare.

NFBK bjuder på lunch och därför vill vi veta hur många som kommer. Maila en anmälan till senast 29 maj, med namn, klubb och hur många ni är som kommer.

Om vädret blir dåligt ställer vi in, se vår hemsida för besked, www.nfbk.se

Planerade arbetsuppgifter är bland annat;

  • Allmän städning, bastu och toaletter
  • Ta hand om nedfallna grenar
  • Tvätta bort alger från trägångar och trappor
  • Mindre reparationer
  • Målning

Ny medlem

Till denna säsong hälsar vi Gladans Båtklubb som medlem i NFBK. Gladans BK ligger vid Pålnäsviken i Saltsjöbaden och har ett 30-tal medlemmar.

Nu bygger vi fler toaletter

Tidvis har vi haft problem med våra ekologiska toaletter. Våra toaletter är s.k kompost toaletter och bygger på en av de äldsta naturprinciperna – organisk nedbrytning. Det innebär att det inte är tunnor som kan tömmas. Det problem som vi haft beror främst på att vi har många besökare under en kort period och att nedbrytningsprocesserna då inte hinner med och tankarna blir överfulla.

Nu i maj har arbetet påbörjats med att installera två nya toaletter i den ”gamla” toalettbyggnaden som ligger intill den inre bryggan. Vi räknar med att arbetet ska vara klart under maj och att vi ska kunna börja använda dom i början av juni.

Inbrott

Under vintern har vi haft inbrott i vårt förråd. Bland annat har man stulit en skruvdragare och motorsåg, men dessbättre inte gjort någon större åverkan.

Fortsättningsvis kommer vi inte förvara några dyrbara verktyg på ön, vilket innebär att vi måste planera vilka arbeten som ska utföras och ta med verktygen ut till ön.

Bastun

Bastun är öppen året runt och är tillgänglig för alla medlemmar och för besökande som betalar hamnavgift. OBS att Du måste själv ta med ved. Det går inte att reservera tid utan bastun är gemensam.

Drift och skötsel 2023

Styrelsen för NFBK ansvarar ytterst för drift och skötsel. Inför varje säsong går styrelsen igenom eventuella åtgärder som behöver genomföras.

Vi medlemmar i båtklubbarna som ingår i Nacka Förenade Båtklubbar, har ett gemensamt ansvar att vårda vår klubbholme. Dels vill vi alla ha en trivsam hamn, dels har vi ett ansvar gentemot Erstavik Fideikommiss som är vår ”hyresvärd.

Tillsyn

Tillsyn under säsong ombesörjs först och främst av våra medlemmar, som vid besök rapporterar eventuella brister, ser till att området är rent och snyggt och att trivsel och ordningsreglerna följs. Efter tillsyn skickar Du en rapport till NFBK via SMS, se anslag.

Var ligger Härsö?

Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK ) arrenderar sedan 50-talet en del av Härsö som klubbhamn för våra våra medlemmar. Som medlem i någon av NFBK´s medlemsklubbar får Du använda Härsö utan att betala någon avgift.

Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145. Det kan vara bra att känna till att Ropstens Båtklubb också har en klubbhamn på Härsö i viken bredvid vår hamn. Färdas Du från Stockholm kommer Du först att passera Ropstens BK´s hamn.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om Härsö?

Leif Wågert
, som är styrelsens kontaktperson för Härsö. Leif når du via mail,

Ordningsreglerna och mer information om Härsö finns på vår hemsida https://nfbk.se/klubbholmen/

Det finns även en Facebookgrupp som är öppen för alla. Sök på Härsö.