Medlemsinformation 2022

Arbetsdag

Söndagen 29 maj kallar vi till arbetsdag på Härsö. Vi sätter i gång arbetet kl. 10.00, hinner du inte till dess går det bra att komma lite senare. Lunch serveras.

Denna gång kallar vi inte respektive medlemsklubb enligt stadgarna om arbetsplikt, utan hoppas att det även detta år finns engagemang ibland medlemmarna.

Skicka anmälan senast 21 maj till notera ditt namn, klubb och hur många ni är som kommer. Vi hjälper till med transport om det behövs.

Om vädret blir dåligt ställer vi in, se vår hemsida för besked, www.nfbk.se

Planerade arbetsuppgifter är bland annat;

  • Allmän städning, bastu och toaletter
  • Kratta kottrar, ta hand om nedfallna grenar
  • Tvätta bort alger från trägångar och trappor
  • Mindre reparationer
  • Målning

Drift och skötsel 2022

Styrelsen för NFBK ansvarar ytterst för drift och skötsel. Inför varje säsong går styrelsen igenom eventuella åtgärder som behöver genomföras.

Vi medlemmar i båtklubbarna som ingår i Nacka Förenade Båtklubbar, har ett gemensamt ansvar att vårda vår klubbholme. Dels vill vi alla ha en trivsam hamn, dels har vi ett ansvar gentemot Erstavik Fideikommiss som är vår ”hyresvärd.

Tillsyn

Tillsyn under säsong ombesörjs först och främst av våra medlemmar, som vid besök rapporterar eventuella brister, ser till att området är rent och snyggt och att trivsel och ordningsreglerna följs. Efter tillsyn skickar Du en rapport till NFBK via SMS, se anslag.

Tidvis har vi problem med våra ekologiska toaletter, problem som vi hoppas nu är åtgärdade. För att dessa problem inte ska inträffa på nytt behöver vi göra extra tillsyn på toaletterna under denna sommar. Kan Du hjälpa till med denna tillsyn, ber vi Dig kontakta Leif Wågert,

Styrelsen undersöker f.n möjligheterna att åter öppna två toaletter som sedan länge är avstängda.

Var ligger Härsö?

Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK ) arrenderar sedan 50-talet en del av Härsö som klubbhamn för våra våra medlemmar. Som medlem i någon av NFBK´s medlemsklubbar får Du använda Härsö utan att betala någon avgift.

Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145. Det kan vara bra att känna till att Ropstens Båtklubb också har en klubbhamn på Härsö i viken bredvid vår hamn. Färdas Du från Stockholm kommer Du först att passera Ropstens BK´s hamn.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om Härsö?

Leif Wågert
, som är styrelsens kontaktperson för Härsö. Leif når du via mail,

Ordningsreglerna och mer information om Härsö finns på vår hemsida https://nfbk.se/klubbholmen/

Det finns även en Facebookgrupp som är öppen för alla. Sök på Härsö.