Avtal med Tyresöklubbarna har upphört

Det avtal som gav rätt till tre båtklubbar från Tyresö rätt att nyttja Härsö under 2018-19,  har nu upphört. Detta innebär att endast de klubbar som är medlemmar i NFBK fritt kan använda vår klubbhamn.