Inför sommarens besök på Härsö

Sedan 50-talet har Nacka Förenade Båtklubbar, NFBK, haft ett arrendeavtal med Erstaviks fideikommiss, som ger våra medlemmar rätt att använda en del av Härsö som klubbhamn. Kostnaderna för arrende, drift och förvaltning täcks av den avgift som respektive medlemsklubb betalar per medlem. Bryggor, bastu, toaletter och allt som finns i vår klubbhamn har byggts upp […]

Avtal med Tyresöklubbarna har upphört

Det avtal som gav rätt till tre båtklubbar från Tyresö rätt att nyttja Härsö under 2018-19,  har nu upphört. Detta innebär att endast de klubbar som är medlemmar i NFBK fritt kan använda vår klubbhamn.

Årsmöte

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes årsmötet den 18 maj och då i form som ett digitalt möte. Styrelsens förslag till budget och förändringar av stadgarna beslutades enhälligt av årsmötet.  Förändringar i styrelsen, ny ledamot Peter Wilhelmsson, Lännersta BK, revisor Erik Westin, Skurusundets BK. Hela NFBK styrelse hittar du här.