Inför sommarens besök på Härsö

Sedan 50-talet har Nacka Förenade Båtklubbar, NFBK, haft ett arrendeavtal med Erstaviks fideikommiss, som ger våra medlemmar rätt att använda en del av Härsö som klubbhamn. Kostnaderna för arrende, drift och förvaltning täcks av den avgift som respektive medlemsklubb betalar per medlem. Bryggor, bastu, toaletter och allt som finns i vår klubbhamn har byggts upp genom medlemmarnas arbete.

Vem får besöka Härsö

Vår hamn på Härsö är avsedd för medlemmarna i de 21 båtklubbar som är med i NFBK. Som medlem i någon av dessa båtklubbar behöver du inte betala någon hamnavgift. Båten ska då bära klubbvimpel.

Sedan förra året finns en tydlig skyltning som visar att hamnen och bryggorna tillhör NFBK´s medlemmar, men att man som icke medlem, i mån av plats och mot avgift, får lägga till tillfälligt (en natt). Avgiften som är 150 kr/dygn betalar man via Swish. Denna avgift erläggs av alla som inte är medlemmar i någon av NFBK’s klubbar.

I och med att allemansrätten gäller kan vi inte hindra besökare från att lägga till vid våra bryggor, dock ska våra egna medlemmar ha företräde till dessa. Det är naturligtvis tillåtet att lägga till i viken utanför bryggorna eller på svaj. Som medlem kan Du alltid upplysa besökare om vad som gäller.

Det avtal som under 2018-19 gav tre båtklubbar från Tyresö rätt att utan avgift besöka Härsö har nu upphört.

 

Drift och skötsel

Styrelsen för NFBK ansvarar ytterst för drift och skötsel. Inför säsongen går styrelsen igenom vilka åtgärder som behöver genomföras, och vid behov kallar styrelsen ut medlemmar från medlemsklubbarna för att göra arbetspass.

Vi medlemmar i båtklubbarna har ett gemensamt ansvar att vårda vår klubbholme. Dels vill vi alla ha en trivsam hamn, dels har vi ett ansvar gentemot vår hyresvärd att hålla ordning på vårt område.

 

Tillsyn under säsongen

När Du besöker Härsö får Du gärna gå en runda och titta till toaletter, bastu, förråd, bryggor och skyltningen. Ser Du något som är trasigt eller inte är som det ska, ber vi Dig rapportera det. Är det skräpigt eller i behov av städning  får Du gärna plocka upp och städa av. Det finns verktyg, krattor och städutrusning i förrådet bakom bastun.

Skicka sedan ett SMS (070 682 83 63) och berätta att Du gjort tillsyn, om det finns något att rapportera samt gärna en uppgift om hur många båtar som ligger vid våra bryggor vid detta tillfälle.

Representanter för styrelsen genomför regelbundet tillsyn under säsongen.

 

Vart vänder jag mig om jag har frågor om Härsö

Du kontaktar Leif Wågert, som är styrelsens samordnare för frågor rörande Härsö, gärna via SMS Tel: 070 682 83 63 eller mail:

Du hittar mer information samt de ordningsregler som gäller för Härsö på vår hemsida, www.nfbk.se