Härsö info 2023

  Arbetsdag Lördag 3 juni kallar vi till arbetsdag på Härsö. Vi sätter i gång arbetet kl. 10.00, hinner du inte till dess går det bra att komma lite senare. NFBK bjuder på lunch och därför vill vi veta hur många som kommer. Maila en anmälan till senast 29 maj, med namn, klubb och […]

Årsmöte

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2022, genomförs 29 mars. Kallelse skickas till respektive klubb via mail.

Städdagen inställd

P.G.A nordliga vindar och regn flyttas städdagen på Härsö till Lördag 11 juni.    

Medlemsinformation 2022

Arbetsdag Söndagen 29 maj kallar vi till arbetsdag på Härsö. Vi sätter i gång arbetet kl. 10.00, hinner du inte till dess går det bra att komma lite senare. Lunch serveras. Denna gång kallar vi inte respektive medlemsklubb enligt stadgarna om arbetsplikt, utan hoppas att det även detta år finns engagemang ibland medlemmarna. Skicka anmälan […]

Information inför kommande årsmöte

Styrelsen har belutat att årsmötet, p g a rådande pandemi,  även detta år genomförs digitalt. Årsmötet genomförs ondag 23 mars. Kallelse och handlingar samt instuktioner, kommer att skickas ut via mail.

Avstängda toaletter

Information om toaletterna Efter att vi redan i höstas haft besök av leverantöreren av toaletterna, har vi blivit rekommenderade ett antal åtgärder, vilka samtliga är genomförda. Det som inträffat är att den ekologiska förmultningsprocessen inte fungerat. Finns flera bakomliggande orsaker, men ett är att vi hade rekordmånga besökare som använde toaletterna under förra sommaren. Vi […]

Härsö inför säsong

Inför säsongen 2021 har styrelsen planera in följande arbeten och aktiviteter. Datum och aktivitet preliminära, beroende på väder och pandemi. Söndag 25 APR                                     Planeringsbesök inför säsong, genomförs av representanter från styrelsen Onsdag 4 MAJ                                     Kl 13-17  Arbetspass, […]

Årsmöte

NFBK´s årsmöte kommer att genomföras digitalt torsdag 25 mars kl 18.30. Kallelse kommer att skickas ut 8 mars via mail. Läs fullständig kallelse samt hur mötet genomförs, samt ta del av samtliga dokument på NFBK´s hemsida. Där finns även information om hur man anmäler sitt deltagande till årsmötet. använd denna länk då sidan är dold […]

Toaletterna avstängda

Toaletterna är avstängda för säsongen. Detta beror på att vår hamn denna sommar haft ett stort antal besökare, vilket medfört att förmultningsprocessen i våra miljöcertifierade toaletter inte hinner med. Vi ser nu över om något är fel, samt vilka eventuella åtgärder som kan vidtas för framtiden.

Inför sommarens besök på Härsö

Sedan 50-talet har Nacka Förenade Båtklubbar, NFBK, haft ett arrendeavtal med Erstaviks fideikommiss, som ger våra medlemmar rätt att använda en del av Härsö som klubbhamn. Kostnaderna för arrende, drift och förvaltning täcks av den avgift som respektive medlemsklubb betalar per medlem. Bryggor, bastu, toaletter och allt som finns i vår klubbhamn har byggts upp […]